Dansk Tang

Dansk Tang

Dansk Tang producerer og sælger fødevarer indeholdende tang fra kysterne omkring Odsherred. At spise tang var indtil for få år siden relativt ukendt i Danmark, men gennem de seneste år har interesse for tang vokset enormt. Tang som fødevarer var oprindeligt en spise man tidligere har anvendt i Danmark, men som i mange år mest har været forbundet med sushi og Japan. Tang som vi kender det hedder på fagsprog makroalger. Miljøet er vigtigt Dansk Tang høster tang Udover at være baseret på lokale værdier og lokale råvarer så er Dansk Tangs produkter også stærke bæredygtige produkter, som tørres via solenergi om sommeren, og der arbejdes i øjeblikket på at tørringen kan ske via overskudsvarme fra industriproduktion i Odsherred om vinteren. Endvidere bliver produktionen tilrettelagt således at der ikke er restprodukter. F.eks. bliver restproduktet fra olieproduktionen anvendt til pestoproduktion, og der er i sagens natur ikke noget restprodukt på saltproduktionen, da det er et blandingsprodukt. Endvidere optager makroalgerne i havet næringsstoffer som eks. de næringsstoffer landbruget udleder i havet fra gødning på markerne. Når tangen høstes og dermed vækster på ny, forstærkes optagelsen af næringsstoffer og holder dermed balance i økosystemet. Makroalger er meget proteinrige og alt efter årstiden kan indholdet være op imod 30%, hvorfor tang har potentiale til at blive en af de vigtigste ingredienser i veganeres kostplaner.